RSPO (Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası) Sertifikası


Nutella, yalnızca sürdürülebilir ve %100 RSPO belgeli ayrıştırılmış palm yağı içerir. RSPO belgeli palm yağı, 2004 yılında kurulmuş çok paydaşlı bir girişim olan Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) tarafından tanımlanan bir dizi çevresel ve sosyal kriterlere göre üretilir. Ferrero, RSPO'ya 2005 yılında katılmıştır.

Bu örgüt, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir palm yağı üretimi ve kullanımını arttırmak amacıyla bir dizi ilke belirlemiştir Ancak her durumda Ferrero'nun sorumluluğu sertifikasyon ile sonlanmamaktadır: üstlenmiş olduğu taahhüt, 2013 yılında uygulamaya konulan Palm Yağı Tüzüğü ile devam etmekte olup bu tüzük ile ormanların yok olmasının önde gelen nedenleri ele alınmakta ve çevrenin korunması, topluluğun ihtiyaçlarının ve ekonomik fayda ve sürdürülebilirliğin arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.

Helal sertifikası


Nutella dahil olmak üzere tesislerimizde üretilen ürünlerimizin Helal Gıda Sertifikası bulunmaktadır. Helal gıda, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıda anlamındadır. Haram olarak belirtilen aşağıdaki ürünlerin harici tüm gıdalar helal olarak kabul edilmektedir:

• Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler.
• İslami usuller uyulmadan kesilen hayvan veya kesimden önce ölen hayvanlar.
• Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarı kulağı olmayan kara hayvanları.
• Kan ve kandan yapılmış ürünler.
• Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler.
• Yukarıda tarif edilen ürünlerin herhangi biriyle temas eden ürünler.

Ayrıca kaynağı bilmediği için jelatin, gliserin, enzimler, hayvansal yağ ve proteinler şüpheli olarak tanımlanır.
Nutella yukarıda tanımlanan gıdalardan hiçbirini içermemektedir. Bu sebeple ürünümüz Helal Gıda sertifikasına sahiptir.

FSSC 22000_ Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası


FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) tarafından da kabul gören bir programdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası


ISO 9001, her sektörden firmaya uygulanabilecek uluslararası bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. Kalite Yönetimi ise toplam kaliteden yola çıkarak tüm tarafların aynı dili konuşmaları, firmanın müşteriye dönük yüzünü ve eğilimini gösteren, sergilediği müşteri odaklılık anlayışı ile hazırlanan bir bilgi ve belge sistemidir. Tüm taraflar ise tedarikçi, firma, müşterileri ve kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan firmalar ISO 9001 sertifikasına sahip olurlar.

Yönetim sistemi, ISO 9000 serisi uluslararası standartların şartlarını karşılayan organizasyonlar, Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi hizmeti sağlayan Belgelendirme Kuruluşları tarafından belgelendirilirler.

ISO 9001:2008 bir organizasyonun kalite yönetim sistemini ortaya koyan uluslararası bir standarttır.