NUTELLA’YA SOR KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanım Koşullarını Kabul
Nutella’ya Sor, kalite.nutella.com.tr websitesinde yer alan bir uygulamadır. Bu uygulamaya erişiminiz aşağıdaki Kullanım Koşullarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere tabidir. Siteye erişmek ve onu kullanmak suretiyle giriş yapan kişi, sınırlama veya ehliyete tabi olmaksızın bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılır. Eğer kişi sınırlama veya ehliyet olmaksızın bu Kullanım Koşullarını reddediyorsa, siteyi ziyaretini sonlandırmalıdır.

2. İçeriğin Mülkiyeti
Sitede kullanılan metinler, görüntüler, videolar dahil olmak üzere tüm içerik ve telif hakkı Ferrero’ya aittir ve fikri mülkiyet haklarına tabidir. Sitede kullanılan logo vb. her türlü içerik tescilli olup olmamasına bakılmaksızın Ferrero’nun markası olup; içerikler, bilgiler, görüntüler Ferrero’nun onayı olmaksızın hiçbir yerde kullanılamaz, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz ve değiştirilemez.

Ferrero’nun işbu sitenin içeriğin hazırlanmasında her türlü özeni göstermesine karşın tüm içeriğin doğruluğunu garanti eder bir beyanı bulunmamaktadır. Sitede bulunan içerikler ve verilecek yanıtlar yalnızca bilgi verme amaçlı olup, yalnız bu içeriğe güvenerek alınmış kararlar bakımından Ferrero sorumlu tutulamaz.

Siteyi ziyaret için kayıt olunması ve herhangi bir kişisel bilginin paylaşılması gerekmezken, soru sormak için kullanıcılardan belirtilen kişisel bilgileri eksiksiz doldurmaları ve Katılım Koşullarını kabul etmeleri beklenir.

Kullanıcılar siteyi kullanıp soru sormakla birlikte sorunun yanıtlanması halinde siteye girerken kullanılan kullanıcı bilgileri (isim, soyisim vb.) ve profil resminin de sitede yayınlanmasına onay vermiş olur.

Sitede Ferrero’nun ileri dönük beyanları ve tahminleri bulunabilir. Bu beyanlar yalnız tahminden ibaret olup taahhüt edilmez, güncellenmek zorunda da değildir ve bundan doğacak riskler Ferrero’ya yükletilemez.

3. Site Kullanım Koşulları
Ferrero, sitede bulunabilecek herhangi bir tartışma, sohbet, mesaj, iletim, ilan tahtası vb. ile ilgili olarak, şirket, hak ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanlış yönlendirici, istismar edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, skandal niteliğinde, tahrik edici, pornografik veya saygısız malzemeler ya da suç olarak görülen, cezai sorumluluğa yol açan ya da diğer bir şekilde kanunları ihlal eden bir hareket teşkil edecek veya böyle bir hareketi teşvik edecek malzemelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Bu içerikler tarafımızca öğrenildiği anda silinecek veya engellenecektir. Ferrero bu gibi hallerde bu paylaşımları yapan kişinin kimliğinin açıklanmasını isteyen tüm kanunun uygulayıcı resmi makamlar ve mahkeme ile işbirliği içinde olacaktır.

Sitenin reklam yapmak veya ticari taleplerde bulunmak üzere kullanılması yasaktır.

Sitede yer alan kişi ve yer görüntüleri hariç tutulmak suretiyle ticari olmayan maksatla şahsi kullanım için telif haklarına saygılı şekilde bildirimler saklı tutulmak suretiyle indirilmesi, kaynak göstermek suretiyle ticari olmayan amaçlarla paylaşılması mümkündür.

4. Gizlilik Koşulları
Ferrero, siteye iletilmiş tüm kişisel verileri (isim, adres vb.), sorular ve yorumları sitenin bu Gizlilik Koşullarına uygun, gizli olmayan ve mülkiyet haklarına tabi olmayan şekilde kullanmayı ve saklamayı taahhüt eder.

Ferrero paylaşılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) kapsamında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla görsellerinin alınabileceğini, arşivlenebileceğini, yurt dışındaki Grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceğini, iç sunum ve toplantılarda kullanılabileceğini bilgilerinize sunar. Bu bahsedilen amaçlar dışında kişisel veriler kullanılmayacak olup, Grup şirketleri dışında hiçbir üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel veriler ile ilgili talepleriniz hakkında iletisim@ferrero.com üzerinden irtibata geçebilir, kişisel verilerinizin nerelerde ve ne amaçla kullanıldığını öğrenebilir, silinmesini talep edebilirsiniz.


 Ferrero, kişisel bilgileri ürünler, promosyonlar ve özel kampanyalar hakkında e-posta, SMS ve bildirim göndermek üzere kullanabilir. Bu kullanım koşullarını onaylamakla kişisel bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçebileceğimizi kabul etmiş sayılırsınız. İstediğiniz zaman bu e-posta, SMS ve bildirimleri almaktan vazgeçebilirsiniz.

Ziyaretçilerin siteye girişleri için kaydolmaları veya kişisel bilgi sunmaları beklenmez. Fakat soru sormak, anketleri yanıtlamak vb. için isim, soyisim, adres vb. yahut site aracılığıyla satışa sunulan ürün ve hizmetler için kredi kartı numarası, son kullanma tarihi vb. ödeme bilgileri gibi bilgiler talep edilebilmektedir.

Kişisel bilgiler işlerimizin yönetilmesi ve analiz gibi profesyonel amaçlar için de kullanılabilmektedir. Site aracılığıyla kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler, demografik bilgiler, kamuya açık diğer bilgiler veya çevrimiçi ve çevrimdışı olarak başka şekillerde elde edilebilecek diğer bilgilerle birleştirilebilir.

Site aracılığıyla adres, isim, e-posta vb. gerektiren ve çevrimiçi kayıt gerektiren çekiliş, piyango vb. promosyonlar gerçekleştirilebilir. Bu durumda kişisel bilgiler ilgili çekiliş, yarışma, piyangonun sponsoru olan üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Bu kişisel bilgiler, sitemiz veya diğer maddelerimizdeki, koşullarımızdaki ya da politikalarımızdaki değişiklikler ile ilgili önemli bilgileri e-posta yolu ile göndermek amacıyla kullanılabilir.

Ziyaretçi tarafından paylaşılan kişisel bilgiler; veri analizi, haber bülteni hizmetleri, web sitesi barındırma vb. hizmetler sağlayan ve Ferrero’nun birlikte çalıştığı üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

Ziyaretçinin kişisel verileri yasal sebeplerle, yasal hüküm işlem ve hükümet taleplerine uymak amacıyla, faaliyetimizi korumak amacıyla, şirketin veya 3. bir kişinin güvenliğini ve gizliliğini korumak maksadıyla vb. makul sebeplerle ifşa edilebilir.

Web sitesinin kullanışlılığını, güvenliğini, başarısını denetlemek, sitenin kullanım verilerini takip etmek maksadıyla analiz edilen ziyaretlere dönük olarak ziyaretçinin ilgisine göre düzenlenmiş içerik sağlamak ve sitenin verdiği hizmetleri geliştirebilmek maksadıyla kişisel bilgilerin hizmet alınan üçüncü kişiler ve bağlı kuruluşlarla tarafımızca paylaşılması mümkündür.

Ferrero tarafından edinilen kişisel bilgilerin sözü edilen amaçlara uygun kullanımının ve paylaşımının sağlanması için izlediği güvenilir prosedürleri bulunmaktadır. Bu bilgiler sözü edilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve aktarılmayacaktır.

Bilgilerin eksiksiz ve güncel şekilde korunmasını sağlamak isteyen ziyaretçilerimiz siteye ulaşım sağladıkları hesapta yer alan bilgilerini güncelleyebilmekte gerekli gördükleri takdirde silebilmektedir.

Ziyaretçiler kullanılmasını istemedikleri yahut değiştirilmesini istedikleri kişisel bilgilerine ilişkin olarak:

  • 444 7 377 veya
  • iletisim@ferrero.com e-posta yoluyla da talepte bulunabilirler.

Çıkarılması veya değiştirilmesi istenen kişisel bilgiler çıkarılsa veya değiştirilse bile veri tabanında veya diğer kayıtlarda bu bilgilerin bulunmaya devam edeceği unutulmamalıdır.


5. Kullanımdan Doğan Risk
Site kullanımı riski kullanıcıdadır, şirket ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkların görevlileri, temsilcileri, yöneticileri, sitenin yaratıcıları yahut tasarımcıları ve bu aşamalarda görev alanların tamamı sitenin kullanımından kaynaklanan veya bununla doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan her türlü zarardan masun tutulacaktır.

6. Kullanım Koşullarında Değişiklik
Ferrero, herhangi bir anda ve bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak Kullanım Koşullarını değiştirebilir.

7. Site İçindeki Atıflar ve Linkler
Site içinde yer alan şirket dışı üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği sitelere yapılan atıflar ve linkler erişimin kolaylaştırılması amacıyla verilmiş olup Ferrero söz konusu site içerikleri ve gizlilik politikalarından, başkaca üçüncü kişilerin haklarını ihlallerinden, yanlış yönlendirmelerinden, güvenli olmamalarından, virüs gibi zararlı türden içeriklerinin oluşundan vb. hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

8. Uyuşmazlıkların Halli
Bu Kullanım Koşullarına uyulmaksızın sitenin kullanılması sebebiyle oluşan ihtilafların hallinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.